Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

20:46
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
Reposted fromdivi divi vianowaczi nowaczi
20:45
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna viajointskurwysyn jointskurwysyn
misne
20:45
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
misne
20:44
Kobiety, które mają klasę nie potrzebują w swoim życiu nieszczerych uśmiechów, fałszywych obietnic, gównianych przyjaźni i tanich adoratorów. Takie kobiety jak Ty doskonale znają swoją wartość i wiedzą, że zasługują na więcej.
— Rafał Wicijowski - "Kobiety, które mają klasę"
misne
20:44
2798 4687
Reposted frompiehus piehus viaoutofmyhead outofmyhead

November 08 2018

18:41
9597 262b 500

utracone:

edit.

misne
18:40
Jeśli doprowadzisz do porządku własne wnętrze, to co na zewnątrz samo ułoży się we właściwy sposób.
— Eckhart Tolle
18:40
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.

November 07 2018

misne
20:27
Mylą się ci, którzy wyobrażają sobie, że miłość rodzi się przez długi okres wspólnego życia i znajomości. Prawdziwa miłość jest córką duchowego porozumienia, które albo pojawia się od razu, albo wcale. Khalil Gibran
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
misne
20:24
Co więcej, powodzenie, jakiego każdy ma prawo oczekiwać w życiu, powodzenie wynikające z osobistego promieniowania, będzie łatwiej zapewnione, jeśli wyzyskasz wszystkie swoje atuty, zarówno w dziedzinie umysłowości i uczucia, jak i zwykłej zewnętrznej elegancji. Takie połączenie piękna i harmonii odbije się korzystnie nie tylko na twoim sposobie ubierania się, na ruchach i na rysach twarzy, ale także spowoduje blask spojrzenia i czar uśmiechu oraz wywoła dookoła ciebie tę tajemniczą aurę, która potrafi działać na innych jak magnes. Tak więc - w umiejętnym rozwijaniu elegancji osobistej, polegającej na połączeniu wszystkich dodatnich pierwiastków twojej osobowości, leży, jakże często, klucz do powodzenia i do szczęścia w życiu, którego tak naprawdę wszyscy przecież najgłębiej pragniemy.
— Jacqueline du Pasquieur
Reposted fromcudoku cudoku
misne
20:23
1625 7c2d 500
Reposted fromRowena Rowena
misne
20:23
1635 ea31
Reposted fromRowena Rowena
misne
20:23
1638 04b7
Reposted fromRowena Rowena
misne
20:22
1640 9672 500
Reposted fromRowena Rowena
misne
20:21
1719 edbd
Reposted fromRowena Rowena
misne
20:20
1786 bfa8 500
Reposted fromnonperfect nonperfect
misne
20:20
1799 5a7f 500
Reposted fromarumhc arumhc
misne
20:20
Denerwuję się, gdy inni wmawiają mi, że jestem nieszczęśliwa. Gdy ktoś zakłada, że tak naprawdę jestem smutną, samotną osobą. Chyba wiem, kiedy jestem szczęśliwa, a kiedy nie. Nie jestem ani nieszczęśliwa, ani samotna(...)
- Sara Maitland
Reposted frommerkaba merkaba
misne
20:17
2122 c6d1 500
Reposted fromczajnikq czajnikq
misne
20:17
Jeżeli – kontaktując się z drugą osobą – człowiek przez dłuższy czas robi coś, na co nie ma ochoty, doznaje zwykle silnych emocji. Przede wszystkim złości się.
Obwinia tę drugą osobę i zaczyna o niej źle myśleć.
Może czuć się skrzywdzony.
Ma wrażenie, że jego terytorium psychologiczne jest stale naruszane.
Jeżeli trwa to długo, wystarczyć może w końcu drobne wydarzenie, aby wyzwolić wielki wybuch, nieproporcjonalny do bezpośredniej przyczyny ale odpowiadający sile nagromadzonej złości i żalu. Jeżeli trwa to bardzo długo, niewyrażony gniew może zmienić się we wrogość i wtedy człowiek skupia się już nie na obronie siebie ale na sprawieniu drugiej osobie bólu, który ma zrekompensować dotychczasowe własne cierpienia.
Nie można więc bezkarnie rezygnować z siebie.
— Maria Król-Fijewska
Reposted fromkitana kitana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl