Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2017

misne
21:52
Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno.
— Konfucjusz
misne
21:51
Na pewno nie raz zdarzyło się Tobie rysować podczas wykładu czy długiej rozmowy telefonicznej. Wbrew pozorom wcale nie jest to podświadoma chęć zabicia nudy, tylko właśnie czynność pomagająca w skupieniu się.
misne
21:51
Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viawildfreeheart wildfreeheart
misne
21:51
4318 1ee0 500
Reposted fromkaisza kaisza

September 11 2017

misne
21:16

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.”

 

— Bob Marley
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie
misne
21:14
2598 3bad
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viategoniema tegoniema

August 17 2017

misne
07:58
Czytałam, bo chciałam, żeby mnie podziwiano. Czytałam i odkrywałam, że mnie samą ogarnia podziw. Podziwianie było zajęciem cudownym, od którego mrowiło w dłoniach i łatwiej się oddychało. Lektura była najlepszym polem podziwiania. Zaczęłam dużo czytać, żeby móc często podziwiać.
— A. Nothomb, Biografia głodu.
Reposted fromherbatkowa herbatkowa
misne
07:57
3455 0ac1 500
Reposted fromtgs tgs

August 08 2017

misne
20:36
4203 9597 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
misne
20:30
W świecie bez Boga brak podstaw do jakiegokolwiek altruizmu.
— Paul Johnson
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
20:21
5547 09ae 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
misne
20:21
Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.

Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie
misne
20:20

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
misne
20:19
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viategoniema tegoniema
misne
20:18
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viategoniema tegoniema
misne
20:18
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viategoniema tegoniema
misne
20:17
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viahelloword helloword
misne
20:14

Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.

— Kathryn Perez
misne
20:14
Czasem pakujemy stare rzeczy i chowamy je na strychu, nigdy nie zamierzając ich wyjmować, ale nie potrafimy się ich pozbyć. Pewnie tak samo jak marzeń.
— Coben
misne
20:11
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl