Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

misne
21:40
"Wiara w to życie wysychała co dzień" 
— BIAŁAS
Reposted fromSalute Salute
misne
21:39
1267 e2dd
Reposted fromsouvenirs souvenirs

July 12 2017

misne
12:03
Reposted fromoutofmyhead outofmyhead
misne
12:03
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromtakaa takaa
12:01
6273 7764 500

42zx:

Closure

Reposted fromsehrschwul sehrschwul

July 11 2017

misne
20:27
0919 ecbc 500
Reposted fromsamotnynawigator samotnynawigator vianiskowo niskowo
misne
20:27

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
20:26
misne
20:26
5342 64c4
misne
20:21
1598 574f
misne
20:19
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
misne
20:18
misne
20:18
misne
20:17
misne
20:15
6977 e060
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
misne
20:15
6978 494f
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
misne
20:15
7179 c998 500
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja

June 17 2017

misne
20:28
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
misne
20:27
5601 1885
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaidosk8 idosk8
misne
20:26
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakrainakredek krainakredek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl