Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

misne
07:58
Czytałam, bo chciałam, żeby mnie podziwiano. Czytałam i odkrywałam, że mnie samą ogarnia podziw. Podziwianie było zajęciem cudownym, od którego mrowiło w dłoniach i łatwiej się oddychało. Lektura była najlepszym polem podziwiania. Zaczęłam dużo czytać, żeby móc często podziwiać.
— A. Nothomb, Biografia głodu.
Reposted fromherbatkowa herbatkowa
misne
07:57
3455 0ac1 500
Reposted fromtgs tgs

August 08 2017

misne
20:36
4203 9597 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee
misne
20:30
W świecie bez Boga brak podstaw do jakiegokolwiek altruizmu.
— Paul Johnson
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
20:21
5547 09ae 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
misne
20:21
Życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest tylko zupełnie inne.

Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie
misne
20:20

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
misne
20:19
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viategoniema tegoniema
misne
20:18
czasem mi się przyśnisz
i ciężko z łóżka potem wstać
Reposted fromin-flagranti in-flagranti viategoniema tegoniema
misne
20:18
0924 9ac2
Reposted fromtfu tfu viategoniema tegoniema
misne
20:17
7093 5431 500
Reposted frommetadon metadon viahelloword helloword
misne
20:14

Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.

— Kathryn Perez
misne
20:14
Czasem pakujemy stare rzeczy i chowamy je na strychu, nigdy nie zamierzając ich wyjmować, ale nie potrafimy się ich pozbyć. Pewnie tak samo jak marzeń.
— Coben
misne
20:11
KRYZYS DWUDZIESTOLATKA: Okres zapaści umysłowej występującej między dwudziestym a trzydziestym rokiem życia, często spowodowany niezdolnością do znalezienia się poza szkołą i innym otoczeniem o ustalonej strukturze i powiązany z uzmysłowieniem sobie samotności jednostki. Często bywa początkiem zainteresowania rytualnym przyjmowaniem substancji farmaceutycznych.

July 16 2017

misne
23:44
Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi, ale kontaktu nie przypadkowego, tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.
Reposted fromsprzedawcaswiec sprzedawcaswiec
misne
23:44
Czasami trzeba się zatrzymać. Na długo. 
Czasami nawet cofnąć.
Wszystko po to, by w końcu ruszyć do przodu.
Ja właśnie ruszam. 
misne
23:39
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
23:38
Jeszcze będziemy spotykać ludzi, dla których warto było nie zawisnąć na gałęzi.
— Jarosław Borszewicz (via breatheee-mee)
Reposted fromkostuchna kostuchna viahelloword helloword
misne
23:38
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viategoniema tegoniema
misne
23:38
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viahelloword helloword
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl