Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2017

18:38
7046 15e1 500
Reposted fromselkies-song selkies-song

October 22 2017

misne
19:28
Tylko człowiek który ma odwagę mówić to, co myśli, zasługuje na pełne zaufanie. Być może wyrazi się On czasem niezręcznie, a nawet niegrzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał. Reasumując - Zrań mnie prawdą ale nigdy nie pocieszaj mnie kłamstwem.
— znalezione.
Reposted fromaurinko aurinko
misne
19:23
Trudniej jest być miękkim niż twardym. Mogłoby mnie skrzywdzić coś oprócz mnie.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko
misne
19:22
Bądź pewny siebie i opanowany, bądź cholernie bezczelny. Na tym chyba polega sekret sukcesu w życiu.
— James Frey
Reposted fromaurinko aurinko
misne
19:11
9608 7fd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
misne
19:10
9691 6a89 500
Reposted fromzciach zciach
misne
19:09
9719 4bb6 500
Reposted fromdzufiasta dzufiasta
misne
19:08
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, którą umiem pokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię.
— Hłasko
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo

October 05 2017

misne
17:08
3526 fafb 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
misne
17:08
9275 0e5d 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viacoffee coffee

September 29 2017

misne
19:14
Jeżeli przeszłość, ciągle wpływa na twoją teraźniejszość - to czy na pewno żyjesz prawidłową chwila ? 
— M
misne
19:01
0404 e8bc
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamyszkaminnie myszkaminnie
misne
18:59
9173 4c0a 500
Reposted fromoll oll viapodprzykrywka podprzykrywka
misne
10:11

Powinieneś się tutaj zjawić. Z butelką wina... no, może dwiema. Powinieneś zadzwonić do drzwi i bez słowa mnie przytulić. I mówić te wszystkie słowa, które, wbrew wszelkim pozorom, chcę usłyszeć. 

Znów jednak jesteś za daleko. 

misne
10:11
4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viategoniema tegoniema
misne
10:11

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boje się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.

September 20 2017

misne
09:18
Reposted fromsilence89 silence89

September 18 2017

21:23

September 17 2017

misne
21:26
To smutne kiedy rozpada się przyjaźń i sam nie wiesz dlaczego, bo nie pokłóciliście się ale po prostu nie umiecie już rozmawiać jak kiedyś.
- Autor nieznany
— cholernie smutne...
misne
21:25
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viaSeventeenRed SeventeenRed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl