Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

misne
20:28
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
misne
20:27
5601 1885
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaidosk8 idosk8
misne
20:26
3277 2407 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakrainakredek krainakredek
misne
20:15
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaSeventeenRed SeventeenRed
misne
20:15
0422 be7f 500
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
misne
20:14
4612 29a7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSeventeenRed SeventeenRed
misne
20:13
Pod zbroją sarkazmu zwykle kryje się miękkie serce.
— Stephen King
Reposted fromSandria Sandria viamadlajn madlajn
misne
20:12
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viamadlajn madlajn

June 12 2017

misne
19:44
8297 fbfd
Reposted fromdailylife dailylife viaSeventeenRed SeventeenRed
misne
19:43
Fly me to the moon and let me play among the stars
— Sinatra
Reposted fromSeventeenRed SeventeenRed
misne
19:43
A gdy nikt się tego nie będzie spodziewał - rozkwitnę!
Reposted fromiamstrong iamstrong viaSeventeenRed SeventeenRed
misne
19:42
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viaaletodelio aletodelio
misne
19:42

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaSeventeenRed SeventeenRed
misne
19:41
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viamadlajn madlajn
misne
19:41
Nie mogę uwierzyć, że tak normalnie wyglądam na zewnątrz, choć w środku mam kompletne pobojowisko.
— S. Collins
Reposted fromnervure nervure viamadlajn madlajn
misne
19:39
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaSeventeenRed SeventeenRed
misne
19:39

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
misne
19:39
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaSeventeenRed SeventeenRed
misne
19:38
"Śniłeś mi się dzisiaj, było tak jak kiedyś, aż zatęskniłam i tak mnie w dołku od tego ścisnęło, że obudziłam się w najmilszym momencie. Wiedziałeś, że można tęsknić przez sen? Ja tęsknię."
— Piotr Adamczyk.
misne
19:37
5983 5c1a
we grow together
Reposted fromstonerr stonerr viagingerowaa gingerowaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl