Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2018

misne
20:53
Nie marnuj dobrych chwil swojego życia na kogoś, kto zaoferował Ci tylko złe.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
20:51

January 17 2018

misne
20:50
Reposted fromFlau Flau
misne
20:49
Czasami zwykłe przeżycie kolejnego dnia wymaga niemal nadludzkiej siły.
— Jojo Moyes
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
misne
20:49
misne
20:48
Jakiekolwiek trudne doświadczenia by nas nie spotkały, nie warto tracić ufności wobec ludzi. Pozwolić, by serce ze strachu przed kolejnym zranieniem stało się zbyt twarde. Można się bowiem łatwo przemienić w zgorzkniałego, przedwcześnie starego człowieka, który na nic dobrego już nie czeka i w związku z tym niczego też nie dostanie.
— Krystyna Mirek
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
misne
20:48
Życie jest zbyt krótkie, żeby krytykować innych. Coś ci się nie podoba? Usiądź, napisz coś lepszego. Nie chcesz pisać, a jedynie czytać? Po co tracić czas na krytykę tego, co ci się nie podoba? Szukaj w ofercie tego, co do ciebie trafia."
— Daniel Koziarski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia
misne
20:44
9682 4e75
Reposted fromAlekwas Alekwas
misne
20:43
Reposted fromkriokineza kriokineza
misne
20:43
Dlatego ja ci dziecino, mówię, cokolwiek się tam w twoim życiu podziało, ileś się nie wycierpiała z różnych powodów, o siebie zawsze trzeba walczyć i o szczęście swoje.
— Natalia Sońska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
misne
20:42
Reposted fromavooid avooid
20:42

January 15 2018

misne
20:34
9271 c20d 500
Reposted fromimradioactive imradioactive

January 13 2018

misne
17:06
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viahelloword helloword

January 05 2018

misne
21:28
6635 23c9 500
Reposted fromFlau Flau
misne
21:28
Reposted fromFlau Flau
misne
21:28
Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy się ma obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.
— Ps 4:8-9
Reposted fromheroes heroes
misne
10:55
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viatea tea
10:52
5740 f79e 500
Reposted fromimradioactive imradioactive
misne
10:52
5607 7886
Reposted fromBearInTopHat BearInTopHat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl