Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2018

misne
05:07
5819 bb1f 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife vianoelle noelle
misne
05:05
Lubię ironię. Lubię ludzi, którzy ją wyłapują. I w ogóle wiedzą czym jest. Lubię trafić na godnego przeciwnika w tej słownej przepychance. Musi to być mężczyzna, w grę wchodzi wtedy element flirtu. Ach.. 
Tak rzadkie to zjawisko.
Reposted fromdelain delain vianoelle noelle
misne
04:59
5484 f2bd 500
misne
04:59

“Myślałem, że jak zostanę sam, to będzie okropne, ale okazało się, że jest jeszcze gorzej, kiedy jestem z ludźmi, którzy sprawiają, że czuję się samotny.”

— Robin Williams

April 29 2018

misne
20:30
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka, Aforyzmy z Zürau
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba
misne
20:29
Reposted fromFlau Flau
misne
20:28
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
misne
20:27
„Nie wierzcie w jakiekolwiek przekazy tylko dlatego, że przez długi czas obowiązywały w wielu krajach. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że wielu ludzi od dawna to powtarza. Nie akceptujcie niczego tylko z tego powodu, że ktoś inny to powiedział, że popiera to swym autorytetem jakiś mędrzec albo kapłan lub że jest to napisane w jakimś świętym piśmie. Nie wierzcie w coś tylko dlatego, że brzmi prawdopodobnie. Nie wierzcie w wizje lub wyobrażenia, które uważacie za zesłane przez Boga. Miejcie zaufanie do tego, co uznaliście za prawdziwe po długim sprawdzaniu, do tego, co przynosi powodzenie wam i innym.“
— Budda Siakjamuni
Reposted fromcysia cysia
misne
20:27
Nic na siłę, wszytko młotkiem
— najpiękniejsza rzecz jaką przeczytałam od początku roku
misne
20:25
4889 ce34 500
Reposted fromoll oll
misne
20:25
4890 5493
Reposted fromoll oll
misne
20:25
4891 e602
Reposted fromoll oll
misne
20:24
4892 8228
Reposted fromoll oll
misne
20:24
Przecież nikomu nie powiem że znowu płakałam aż do momentu kiedy przyszedł sen, a potem sniły mi się te wszystkie straszne rzeczy. Nie jestem przecież sama, a jednak czuje się coraz bardziej samotna  
— xxx
Reposted fromja-sowa ja-sowa
misne
20:22
5131 be65
Reposted fromrudosci rudosci
misne
20:21
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
misne
20:21
Gdybym cię dzisiaj poznała, nie uwierzyłabym nawet w to, jak masz na imię. A na dźwięk twoich słów "dzień dobry", popatrzyłabym na zegarek, czy aby na pewno nie jest noc.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
misne
20:21
5254 0b1f
Reposted fromrudosci rudosci
misne
20:20
5292 1113 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
misne
20:20
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl